แคตตาล็อกออนไลน์

  • เครนรางเบา

    ติดตั้งเครนรางเบา เครนรางเบา Light crane KBK crane  เครนรางเบา KBK เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับงานเครนรางเดี่ยวแบบแขวนหรือเครนแบบแขวน ชุดเครนประกอบด้วยส่วนควบคุมและส่วนกลไกที่ได้มาตรฐาน จึงช่วยให้การวางแผน การติดตั้ง และการซ่อมบำรุงมีความสะดวกง่ายดาย นอกจากนั้น การติดตั้งระบบ KBK ยังสามารถปรับเปลี่ยนและต่อขยายได้ตามความต้องการตลอดเวลา โดยสามารถผสมผสานส่วนรางแบบตรงและแบบโค้ง สวิตช์ควบคุมราง แท่นหมุน ตลอดจนส่วนยกและส่วนวางเข้าด้วยกันในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างระบบการยกควบคุมวัสดุได้หลากหลายรูปแบบมากที่สุด การติดตั้งสามารถทำได้ตั้งแต่การเชื่อมต่อแบบเส้นตรงระหว่างพื้นที่ทำงานสองจุดโดยใช้รางยาวเพียงไม่กี่เมตร ไปจนถึงเครือข่ายรางเดี่ยวแบบซับซ้อน และตั้งแต่การควบคุมด้วยมือแบบง่ายไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่มีการผนวกรวมพื้นที่ระบบต่างๆ เข้าด้วยกันโดยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบ KBK สามารถดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการยกควบคุมวัสดุใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย บริษัท แสนพัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งเครนโรงงานทุกชนิด ต้องการสอบถามหรือขอคำแนะนำได้ที่ Tel : 098-5291909

    หมวดหมู่ : เครนและปั้นจั่น, เครนและปั้นจั่น, เครนและปั้นจั่น

    นึกถึงเครน คิดถึงแสนพัน